Kefalinia 11 Veckor / Week

Kefalinia 9 Veckor / Weeks

Kefalinia 8 Veckor / Weeks

Kefalinia 7 Veckor / Weeks

Kefalinia 6 Veckor / 6 Weeks

Kefalinia 4 Veckor / 4 Weeks

Kefalinia 3 Veckor / 3 Weeks

Kefalinia 2 Veckor/ 2 Weeks

Kefalinia 1 Vecka / 1 Week

Kefalinia 2 dagar