SE'Prana's Chitrita     Hinduistiska - Vacker /  Hindu - Beautiful


Nyfödd / Newborn

1.5 Veckor / 1.5 Weeks

2 Veckor / 2 Weeks

4 Veckor / 4 Weeks

5 Veckor / 5 Weeks

6 Veckor / 6 Weeks

8 Veckor / 8 Weeks

9 Veckor / 9 Weeks

10 Veckor / 10 Weeks

11 Veckor / 11 Weeks