Det får bli en bild på finaste Sweet Love som har fått en klo i ögonkanten som gör att hon är lite svullen i ögat <3 
Sweet Love 9 Veckor / 9 Week

Sweet Love 7 Veckor / Weeks

Sweet Love 6 Veckor/Weeks

Sweet Love 5 Veckor / Week

Sweet Love 4 Veckor / Weeks

Sweet love 3 Veckor / Sweet Love 3 Weeks

Sweet love 2 Veckor / 2 Weeks

Sweet Love 2 Dagar / 2 Days